Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan ÇELİK ile Kariyer Merkezi Üzerine ...


Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, temel amacı Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin mezun olmadan önce iş dünyası ile doğrudan iletişim içinde bulunarak iş ortamlarını tanımaya başlamalarına, dolayısı ile mezuniyet sonrası profesyonel hayata daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Bu kapsamda Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında Atatürk Üniversitesi’nin öğrenci memnuniyetini arttırmak ve daha nitelikli bireyler yetiştirebilmesini sağlamak üzere Üniversite Rektörümüz Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI tarafından başlatılan dönüşüm sürecinin en önemli çıktılarından birisi olarak kabul edilmektedir.

Amacımız öğrencilere meslek seçimi ve/veya yüksek eğitimleri ile ilgili planlarında karşılarına çıkacak seçenekleri bilinçli değerlendirebilmeleri için bilgi, yetenek ve becerilerini kullanarak, ilgi alanlarını belirleyerek kendilerini ve kişilik özelliklerini tanımalarını sağlamak, böylelikle doğru kariyer hedeflerine yönlendirmektir. Bu amaca ulaşmak için ilk adımda belirlediğimiz hedeflerimiz, Atatürk Üniversitesi’nin kamu sektörü ve özel sektör ile öğrencilerin doğrudan faydalanabileceği iş birlikleri geliştirmesi, üniversiteden mezun olacak öğrencilerimizin dış dünyada rekabet edebilirliğinin arttırılması ve buna yönelik olarak eğitim ve sertifika programlarının düzenlenmesidir.

Tüm öğrenci ve mezunlarımız için misyonumuz;

•İlgi, beceri, yetenek, ihtiyaç ve değerlerine uygun iş, meslek ve kurumları seçmelerinde onlara ayna tutmak ve karar verme süreçlerini desteklemek,

•Verdikleri kararlar doğrultusunda ilerlerken onları kariyerleri ile ilgili gerekli bilgi ve becerilerle donatmak ve kariyer bağlamındaki gelişimlerine destek olmak,

•Yurtiçi ve uluslararası seçkin işverenlerin tercihi olmalarını sağlayarak istihdam potansiyellerini artırmak ve

•Tatmini yüksek kariyer ve hayatlara sahip olmalarını sağlayacak temelleri atmaktır.

Hedef Kitle ve Paydaşlarımız

Hedef kitlemizi oluşturan Atatürk Üniversitesi öğrencilerine belirtilen amaçlar doğrultusunda hizmet verebilmek için birlikte çalışmaya ihtiyaç duyduğumuz paydaşlarımız:

  • Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mezunları
  • Kamu Kurum ve Kuruluşları
  • Özel Sektör temsilcileri
  • Sivil Toplum Kuruluşları

İşverenlerle olan işbirliklerimizi çok önemsiyoruz. İşverenler, iş ve staj imkânlarını ücretsiz olarak yayınlayabiliyor, kariyer etkinliklerimize katılarak kurumlarını tanıtabiliyor, bizleri kendi ofislerinde ağırlayabiliyor, vaka çalışmaları ve prova mülakatlarına katılarak öğrenci profilimizi daha yakından gözlemleme fırsatına sahip oluyorlar. Seminerlerimizde konuşmacı olarak, profesyonel bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize aktarabiliyorlar. İşveren İlişkileri birimimiz bu konuda mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni işverenlerle işbirlikleri kurulması konusunda istekle çalışıyor.

Fakülteler, enstitüler ve ilgili idari birimler ile öğrencilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına kurduğumuz işbirliklerimizi ve iletişimimizi artırarak devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Merkezi olarak, tüm öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve de işbirliği içinde olduğumuz işverenlerimizi hizmetlerimizden daha da etkin faydalanmaya davet ediyoruz.

Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi olarak Üniversitemizin tüm fakültelerinden öğrencilere açık olan ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yabancı öğrencilerle doğrudan iletişime geçme fırsatı buldukları Speaking Cafe etkinliği, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde devam etmektedir. Yabancı dil öğrenimini dil bilgisinin yanında dinleme ve konuşma pratiği ile desteklemeye çalıştığımız Speaking Cafe etkinliği sayesinde Atatürk Üniversitesi öğrencilerini iş ve eğitim dünyasında daha rekabet edebilir hale getirmeyi hedeflemekteyiz.

Dil yetkinliğinin yanında öğrencilerimizin özel sektöre ilişkin hayal ve hedeflerini şekillendirmek, kendi girişimlerini kurmaları için gerekli olan yetkinlik ve motivasyona sahip olmaları için İŞKUR ve Unilever gibi kamu kurumu ve özel sektörün önde gelen kurumlarıyla iş birliklerimizi arttırmayı planlamaktayız. İŞKUR ile ortaklaşa yürüttüğümüz CV hazırlama, Mülakat Teknikleri ve Kendini Tanıma Eğitimleri’nin yanında öğrencilerimize kampüs içerisinde Unilever’in desteği ile sıfır sermaye ve sıfır risk ile kendi girişimlerini kurma fırsatı tanımaktayız.

Tüm öğrenci ve mezunlarımızın katılımına açık olan seminerlerimizi Atatürk Üniversitesi Kariyer Konuşmaları ACT (Atauni Career Talks) çatısı altında toparlayarak 2019 yılı bahar dönemi itibariyle başlatmayı hedeflemekteyiz. Bununla beraber kurulduğumuz günden beri farklı firmaların CEO veya Genel Müdürlerini ağırladığımız öğrenci-CEO buluşmaları tüm hızıyla yeni dönemde de devam ediyor olacak. Kurulduğu ilk bir yıl içerisinde Quick Sigorta CEO’su Levent ULUÇEÇEN ve BMC Power A.Ş. Genel Müdürü Osman DUR’u Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile buluşturduk.

Tüm bunların yanında Atatürk Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin en önemli paydaşı olarak gördüğümüz öğrencilerimize, kariyer planlamalarında doğru ve zamanında adımlar atabilmeleri için Profesyonel Kariyer Danışmanlığı hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.

Atatürk Üniversitesi’ni büyük bir aile olarak bir arada tutan bağlar artık Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla çok daha güçlü. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademisyen-öğrenci-mezun birlikteliğini daha verimli şekilde hayata geçirerek, akademisyenlerimizin teorik bilgisi, öğrencilerimizin heyecanı ve mezunlarımızın tecrübeleri ile Atatürk Üniversitesi’ni yeni yüzyılın dönüşen üniversiteler ağına katmayı amaçladık.

Prof. Dr. Ayhan ÇELİK
Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı