İş Arama Yöntemleri Eğitimleri (Özgeçmiş hazırlama, mülakatlara hazırlanma vb.)

Bu eğitimler sayesinde öğrencilerin gelecekteki iş veya staj arayışında ihtiyaçları olan teknik bilgi ve yöntemler hakkında bilgilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. 

Girişimcilik ve Proje Yönetimi Eğitimleri

Farklı kurumlarla işbirliği içinde iş geliştirme ve girişimcilik konularında öğrencilerin eğitimlere erişimlerini sağlamak; öğrencilerin proje hazırlama, yönetme ve uygulama

becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Çalışma Hayatı Yetkinlikleri Eğitimleri

Öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini kolaylaştıran yetkinlik ve becerilerinin

geliştirilmesine yönelik eğitimler (takım çalışması, planlama ve organizasyon, zaman yönetimi ve organizasyon, problem çözme, iletişim becerileri) verilmesi amaçlanmaktadır.

Saha Çalışmaları ve Uygulamalı Eğitimler 

İşverenlere resmi ve gayri resmi ziyaretlerin düzenlenmesi, meslek tanıtım günleri düzenlenmesi, mezunların katılımıyla mesleki konuların tartışıldığı toplantıların düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Diğer Faaliyetlerimiz

Öğrencilerimizi kariyer hizmetleri konusunda bilgilendirmek ve kariyer planlarını yapmaları için teşvik etmek amacıyla kariyer danışmanlığı hizmeti verilmesi,

İŞKUR işbirliğiyle düzenlenen İş Kulübü Eğitimleri sayesinde öğrencilerin gelecekteki iş veya staj arayışında ihtiyaçları olan teknik bilgi ve yöntemler hakkında bilgilerinin geliştirilmesi,

Öğrencilerden oluşan Proje Ekibi sayesinde öğrencilerin proje hazırlama, yönetme ve uygulama becerilerini geliştirilmesi,

Öğrencilerin yabancı diller becerilerini artırmayı amaçlayan Konuşma Kulüpleri oluşturulması,

Alanında uzman meslek profesyonellerinin katılımıyla Kariyer sohbetleri etkinliklerinin düzenlenmesi,

Kariyer Kulüpleri ve diğer öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin desteklenmesi,

Merkezimiz bünyesinde bulunan Mezun İzleme Birimi aracılığıyla mezunlarımızın merkezimiz etkinliklerine dahil edilmesi ve mezun buluşmalarının düzenlenmesi